Godło, herb

Gimnazjum im.Bohaterów Akcji V2

w Sarnakach

Uroczystość w Terlikowie

DSC 0212

 

12 czerwca 2016 r. w Terlikowie odsłonięto obelisk upamiętniający 100. rocznicę urodzin Stefana Wyrzykowskiego majora „Zenona”, dowódcy OP 34 p.p. A.K.

Uroczystość rozpoczęło powitanie bpa Antoniego Dydycza przez ks. Krzysztofa Janowica, gospodarza parafii Chłopków oraz przywitanie zaproszonych gości przez wójta Andrzeja Lipkę, gospodarza gminy Sarnaki.

DSC 0030

Na uroczystość przybyli m. in. przedstawiciele władz i instytucji, członkowie rodziny mjra Zenona, partyzanci i ich potomkowie, mieszkańcy Terlikowa i okolicznych miejscowości (lista  obecnych na końcu wpisu).

DSC 0130

Mszę św. sprawowł ks. bp A. Dydycz, który dokonał też poświęcenia pamiątkowego obelisku.

 

DSC 0146

Odsłonięcia obelisku dokonali: Zenon Wyrzykowski (syn mjra Zenona, przedstawiciel rodziny), mjr Tadeusz Sobieszczak ps. Dudek oraz Ryszard Zaremba ps. Sawa (przedstawiciele żołnierzy Zenona), Zbigniew Soszyński (przedstawiciel mieszkańców Terlikowa)

 

 Kwiaty przed pomnikiem złożyli:

DSC 0154

Przedstawiciele władz wyższego szczebla: wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski, wicedyrektor Departamentu Funduszy MRPiPS Katarzyna Klimiuk oraz radny powiatu łosickiego Szczepan Miroński.

 

DSC 0156

Reprezentanci posła Krzysztofa Tchórzewskiego. 

 

DSC 0159

Dzieci partyzantów: Barbara Płomińska-Pykało córka Ryszarda Zaremby ps. Sawa oraz Krzysztof Sobieszczak syn mjra Tadeusza Sobieszczaka ps. Dudek.

 

DSC 0167

Potomkowie mjra Stefana Wyrzykowskiego ps. Zenon – Zenon Wyrzykowski z rodziną.

 

DSC 0172

Wicestarosta powiatu łosickiego Iwona Muder.

 

DSC 0176

Przedstawiciele Łosic: burmistrz Mariusz Kucewicz i przedsiębiorca-miłośnik historii Waldemar Kosieradzki.

 

DSC 0180

Senator RP Jerzy Fedorowicz syn Aliny Fedorowicz ps. Marta z OP Zenona, autorki zbioru wierszy poświęconych kolegom żołnierzom oraz kuzynka mjra Zenona, Grażyna Zabłocka dyrektor gimnazjum w Domanicach.

 

DSC 0186

Przedstawiciele Nadleśnictwa Sarnaki: nadleśniczy Andrzej Wybranowski oraz Tadeusz Charkiewicz i Sławomir Maciejuk.

 

DSC 0188

Przedstawiciele Zespołu Szkół w Sarnakach: młodzież gimnazjalna z nauczycielami: dyrektor ZS Barbara Michoń, Małgorzata Bartoszuk i Rafał Dydycz.

 

DSC 0197

Przedstawiciele gminy Sarnaki: wójt gminy Andrzej Lipka i radne Anna Osiej oraz Monika Obrępalska.

 

DSC 0204

Potomkowie rodziców chrzestnych Stefana Wyrzykowskiego: Barbara Bolesta, Romuald Soszyński i Janusz Przewuski (obaj mieszkańcy Terlikowa).

 

 

Okolicznościowe przemówienia wygłosili:

DSC 0219

Sylwester Dąbrowski wicewojewoda mazowiecki.

 

DSC 0248

Iwona Muder wicestarosta łosicki.

 

DSC 0250

 Krzysztof Sobieszczak, syn mjr Tadeusza Sobieszczaka jako przedstawiciel ostatnich żyjących żołnierzy mjra Zenona.

 

DSC 0257

 Zenon Wyrzykowski, syn mjra Zenona. Za przemawiającym prowadząca uroczystość Agata Wasilewska, wicedyrektor ZS w Sarnakach i prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Sarnackiej oraz  Henryk Mułenko, prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP.

 

DSC 0260

Stefan Szańkowski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej.

 

DSC 0275

Waldemar Kosieradzki, strażnik pamięci o mjr. Zenonie na Ziemi Łosickiej.

 

DSC 0289

dr Romuald Domański

 

DSC 0295

 Jerzy Fedorowicz, senator RP i Maria Soszyńska, mieszkanka Terlikowa, która odczytała wiersze Marty Fedorowicz.

 

DSC 0314

Gimnazjaliści odczytali listy skierowane do organizatorów przez nieobecnych na uroczystości gości:

Rakoczy

Tchorzewski

 

DSC 0322

Ostatnie wystąpienie wygłosiła dyrektor ZS w Sarnakach Barbara Michoń. Przekazała życzenia imieninowe dla bpa Antoniego oraz podziękowała osobom zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia, jakim było doprowadzenie do upamiętnienia mjra Stefana Wyrzykowskiego. 

 

DSC 0335

Kwiaty biskupowi Dydyczowi wręczyli: dyrektor Barbara Michoń, Lucyna Soszyńska z Terlikowa i wójt Andrzej Lipka.

 

DSC 0366

Szczególne podziękowania popłynęły w stronę pomysłodawcy postawienia pomnika, nauczyciela historii Rafała Dydycza. 

 

ZDJĘCIA

 

Lista gości obecnych
na odsłonięciu obelisku w Terlikowie 12.06.2016

1. Ks. bp senior Antoni Pacyfik Dydycz
2. Ks. Krzysztof Janowic, proboszcz parafii Narodzenia NMP w Chłopkowie
3. Ks. kan. Jan Wasilewski, proboszcz parafii Matki Bożej Anielskiej w Horoszkach Dużych
4. Ks. kan. dr Łukasz Gołębiewski, kapelan i sekretarz biskupa seniora Antoniego Dydycza, wykładowca WSD w Drohiczynie, dyrektor Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
5. Sylwester Dąbrowski, wicewojewoda mazowiecki
6. Jerzy Fedorowicz, senator RP, syn Aliny Fedorowicz ps. Marta, autorki zbioru wierszy poświęconych żołnierzom Zenona
7. Katarzyna Klimiuk, wicedyrektor Departamentu Funduszy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Rodzina:
8. Zenon Wyrzykowski, syn mjra Zenona, z rodziną
9. Grażyna Zabłocka, dyrektor gimnazjum w Domanicach, kuzynka
10. Mieczysława Karcz z rodziną, siostrzenica mjr Zenona
11. Barbara Tymoszuk, siostrzenica mjra Zenona
12. Romuald Domański z rodziną, kuzyn mjra Zenona
13. Zofia Zoruk z rodziną, kuzynka mjra Zenona
14. Stefan Szańkowski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej, bliski krewny
15. Barbara Bolesta, kuzynka mjra Zenona, wnuczka jego chrzestnej matki
16. Janusz Przewuski, kuzyn mjra Zenona, wnuk jego chrzestnej matki
17. Romuald Soszyński, kuzyn mjra Zenona, wnuk jego chrzestnego ojca

Partyzanci i ich potomkowie:
18. Kpt Ryszard Zaremba pseudonim Sawa, kawalerzysta z oddziału mjra Zenona
19. Maria i Tadeusz Sobieszczakowie – mjr Tadeusz Sobieszczak pseudonim Dudek
20. Krzysztof Sobieszczak, syn Tadeusza Sobieszczaka
21. Anna Łacic-Wojtkiewicz, żona Kazimierza Wojtkiewicza pseudonim Wysoki, wcześniej żona Witolda Łacica pseudonim Aleksander, adiutanta Zenona
22. Związek Spadochroniarzy Polskich XXVII Oddział w Siedlcach
23. Barbara Wyczółkowska-Łotocka, autorka wielu opracowań o Oddziale „Zenona”
24. Jadwiga Zabłocka-Juszczuk, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. Żołnierzy majora Zenona w Leśnej Podlaskiej oraz przedstawiciele uczniów (poczet sztandarowy)

Inni:
25. Iwona Muder, wicestarosta łosicki
26. Waldemar Kosieradzki i członkowie stowarzyszenia Konna Straż Ochrony Przyrody i Tradycji
27. Dariusz Melech, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kornicy
28. Andrzej Wybranowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Sarnaki, wraz z pracownikami
29. Mariusz Kucewicz, burmistrz Miasta i Gminy Łosice
30. Wójtowie sąsiednich gmin
31. Szczepan Miroński, radny powiatowy z gm. Sarnaki
32. Wiesław Popławski, radny powiatowy z gm. Sarnaki
33. Radni i sołtysi gminy Sarnaki
34. Delegacje jednostek OSP z gminy Sarnaki z pocztami sztandarowymi
35. Członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Sarnackiej
36. Młodzież szkolna i nauczyciele z Gimnazjum im. Bohaterów Akcji V2 w Sarnakach
37. Mieszkańcy Terlikowa i okolicznych miejscowości

 

Zdjęcia i relacja J. Chromiec 

Newsflash